Szansa dla Ciebie 2008r.

Projekt pt. „Szansa dla Ciebie”Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób …

Szansa dla Ciebie 2009r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2008 …

Szansa dla Ciebie 2010r.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2008 r.- 31.12.2013 r.

Kwota dofinansowania z EFS: 3 …

Szansa dla Ciebie 2011r.

Projekt pt. „Szansa dla Ciebie”
Działania zaplanowane w projekcie mają na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2008 r.- 31.12.2013 r.…

Relacja z Dnia Otwartego dla Osób z Niepełnosprawnością

22.05.2012r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie wspólnie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Otwarty zainaugurowała konferencja prasowa na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i …

Projekt „Śląski PROMES, czyli promocja ekonomii społecznej

W związku z realizacją projektu „Śląski PROMES, czyli promocja ekonomii społecznej” Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza wszystkich przedstawicieli trzeciego sektora do zgłaszania propozycji najciekawszych działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Działasz w organizacji pozarządowej? Pracujesz w spółdzielni socjalnej bądź przedsiębiorstwie społecznym? Realizujesz …

Projekt „Śląskie! – w stronę Słońca

Centrum Przedsiębiorczości S.A. zaprasza do udziału w projekcie 8.1.1 POKL „Śląskie! – w stronę Słońca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w …

Rejestracja przez Internet

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że od 27 maja 2013r. będzie istniała możliwość rejestracji przez Internet na stronie www.praca.gov.pl.

Procedura rejestracji:

    1. Aby się zarejestrować, trzeba będzie wypełnić specjalny formularz elektroniczny znajdujący się na stronie www.praca.gov.pl.
    2. Po jego wypełnieniu zostanie