Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” 7.2.1 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

Obierz dobry KURS” 611 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

Program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Okres realizacji: 01.04.2012-31.12.2012

Budżet PRFON: 27 561,60 zł

Budżet FP: 42 425,40 zł

Liczba uczestników: 6

Celem programu JUNIOR jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym …

Projekt pt. „Skuteczny Urząd III 6.1.2 PO KL

Projekt pt. „Skuteczny Urząd III”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na …

Nigdy nie jest za późno” 6.1.1 POKL

Projekt pt. „Nigdy nie jest za późno”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku …

Skuteczny Urząd II” 6.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

Trochę historii

Doświadczenie chorzowskiego Urzędu Pracy w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego sięga 2004 roku, czyli wejścia Polski do Unii Europejskiej. Projekty były realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Adresaci projektów, zależności od Działania w ramach którego

Skuteczny Urząd III” 6.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również …