Sprawozdanie prezesa IPN za ubiegły rok

Sprawozdanie prezesa IPN za ubiegły rok

Na stronach internetowych IPN zostało zamieszczone sprawozdanie dotyczące działalności IPN oraz czterech jego pionów: lustracyjnego, śledczego, archiwalnego oraz edukacyjno-badawczego za ostatni rok. Jak jest podkreślane wiele razy w tym raporcie, najważniejszym działaniem Instytutu Pamięci …

PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ

Na obszarze Górnego Śląska (makroregionu południowego) możemy wyodrębnić kilka kompleksów przemysłów: węglowy i energetyczny w aglomeracji katowickiej oraz energetyczny i cementowo-wapienniczy w rejonie Opola. Kompleksy przemysłu:

• hutniczego – z hutami: „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, „Zawiercie” w Zawierciu i …

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

W makroregionie południowym, a zwłaszcza w aglomeracji katowickiej, o komunikacji decydowała do niedawna kolej żelazna, a dopiero w drugiej kolejności sieć dróg kołowych, a na końcu dróg wodnych. W latach dziewięćdziesiątych komunikacja samochodowa zmieniła te priorytety.

Katowice i Opole …