Szansa dla Ciebie 2011r.

Projekt pt. „Szansa dla Ciebie”
Działania zaplanowane w projekcie mają na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2008 r.- 31.12.2013 r.

Kwota dofinansowania z EFS: 1 285 900,00 zł (na 2011 rok)

Działania zaplanowane w 2011 roku skierowane są głównie do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W 2011r. projekt „Szansa dla Ciebie” zakłada następujące formy wsparcia:

  • szkolenia zawodowe dla 51 osób,
  • staże dla 93 osób,
  • 68 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
  Dodatkowo zapewniamy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo i informację zawodową,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • wypłatę stypendiów.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.
Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *