Szansa dla Ciebie 2010r.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2008 r.- 31.12.2013 r.

Kwota dofinansowania z EFS: 3 417 700,00 zł (na 2010 rok)

Działania zaplanowane w 2010 roku skierowane są głównie do osób po 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnością.

W 2010r. projekt „Szansa dla Ciebie” zakłada następujące formy wsparcia:

  • 278 szkoleń zawodowych,
  • 221 staży,
  • 83 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Jedna osoba może skorzystać z kilku form pomocy.

Dodatkowo zapewniamy:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo i informację zawodową,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
  • wypłatę stypendiów.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *