Szansa dla Ciebie 2008r.

Projekt pt. „Szansa dla Ciebie”Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2008 r.- 31.12.2013 r.

Kwota dofinansowania z EFS: 4 307 299,66 zł (na 2008 rok)

W 2008 roku projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy 1030 beneficjentów na drodze do zatrudnienia; poprzez:

 • zorganizowanie 552 szkoleń zawodowych oraz biznesowych (z elementami motywacyjnymi);
 • zorganizowanie 249 przygotowań zawodowych;
 • zorganizowanie 168 staży;
 • wypłata 105 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jedna osoba może skorzystać z kilku form pomocy.

 

Adresatami wsparcia są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie, w szczególności osoby wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) tzn:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, nabywanie przez nie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uczestnicy projektu korzystający ze środków na podjęcie działalności gospodarczej założyli m.in. następujące firmy:

 • kwiaciarnie,
 • sklepy – jubilerskie, spożywcze, z odzieżą itd.,
 • firmy budowlane,
 • biura nieruchomości,
 • firmy sprzątające,
 • kancelarie prawnicze,
 • firmy poligraficzne i tworzące strony internetowe.

Staże i przygotowania zawodowe organizowane były w instytucjach, firmach prywatnych oraz sektorze pozarządowym m.in. w prezentowanych poniżej zawodach:

 • pracownik biurowy, administracyjny, kancelaryjny,
 • pomoc księgowej, recepcjonista,
 • grafik komputerowy,
 • sprzedawca,
 • rejestratorka medyczna, fizjoterapeuta,
 • piekarz, fryzjer, kucharz, kelner, kosmetyczka, krawcowa, florystka,
 • agent nieruchomości,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • pracownik budowlany,
 • spawacz,
 • kierowca,
 • pomoc nauczyciela,
 • opiekun osób starszych,
 • sprzątaczka, pracownik gospodarczy,
 • pracownik reklamy,
 • specjalista ds. marketingu,
 • magazynier,
 • operator wózków widłowych,
 • laborant chemiczny,
 • fotoreporter, akustyk.

Projekt gwarantował szeroki wybór szkoleń indywidualnych oraz grupowych, a wśród nich:

 • spawanie – różne typy,
 • operator wózka widłowego, jezdniowego,
 • prawo jazdy – różne typy,
 • manicure, pedicure, stylizacja paznokci,
 • księgowość komputerowa, kadry i płace,
 • pracownik administracyjno-biurowy,
 • pracownik biura podróży z modułem j. angielskiego,
 • j. angielski dla początkujących, dla średniozaawansowanych,
 • szkolenie biznesowe,
 • rezydent biura podróży z modułem j. angielskiego,
 • kucharz,
 • monter instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie,
 • opiekun osób starszych, dzieci i osób niepełnosprawnych,
 • florysta wraz ze zdobnictwem przedmiotów,
 • obsługa programów komputerowych.

397 osób dzięki projektowi podjęło zatrudnienie lub założyło własną działalność gospodarczą, co daje 38,59% efektywności. W liczbie tej znalazło się 246 kobiet (co daje 61,96% osób, które podjęły zatrudnienie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *