Zasady i procedury

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Skierowanie takie przysługuje nie częściej niż …