Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę

Informacja dotycząca wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1116 i Dz.U. …

EURES dla Agencji Pośrednictwa Pracy i pracodawców

Co to jest EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia)?

EURES to sieć współpracy służb zatrudnienia i innych organizacji działających w obszarze zatrudnienia wspierająca przepływ pracowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EURES wspiera realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia i przyczynia …

Wydarzenia i ogłoszenia EURES

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę

Informacja dotycząca wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę …

EURES – Dla poszukujących pracy w Unii Europejskiej

Kto może skorzystać z ofert EURES?

Usługi EURES przeznaczone są dla każdej osoby bez wyjątku, zainteresowanej podjęciem pracy za granicą. Nie istnieją przepisy, które nadają taki dostęp osobom wyłącznie bezrobotnym. Osoby pracujące, poszukujące innego zatrudnienia, z różnych miast, województw i …