W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych–staże zawodowe w Brandenburgii” Program Leonardo da Vinci

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Ma na celu promowanie mobilności pracowników …

Kierunek przedsiębiorczość” 6.2 PO KL

Projekt pt. „Kierunek przedsiębiorczość” – projekt partnerski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Lider: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Partner: 30 Powiatowych Urzędów Pracy z woj. śląskiego…

Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców” 8.1.1 PO KL

Projekt pt. „Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców” – projekt partnerski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Lider: Zakład Doskonalenia Zawodowego …

Przepis na pracę” 6.1.1 PO KL

Projekt pt. „Przepis na pracę”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Czas …

Skuteczny Urząd IV” 6.1.2 PO

Projekt pt. „Skuteczny Urząd IV”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na …

PODSUMOWANIE PROJEKTU „PRZEPIS NA PRACĘ”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „PRZEPIS NA PRACĘ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zakończył realizację projektu w ramach Poddzialania 6.1.1. PO KL „Przepis na pracę”. Projekt trwał w okresie od 01.08.2013 r. …

Projekty dofinansowane z UE – zestawienie

Dotacje z Unii Europejskiej

L.p.

Rok

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

Nazwa programu

Termin realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

1 2004 „Nie jestem outsiderem” lider: UM Chorzów 56.631,50 € 223.694,42 zł 94.385,82 € 372.824,00 zł Phare 2002

„Skuteczny Urząd” 6.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

„Śląsk i Saksonia” Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na …

Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach” Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.
Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na …