Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia te przeznaczone są dla wszystkich osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie.

Zajęcia aktywizacyjne w klubie pracy dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy w uzupełnieniu ich wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy i …