Skorzystaj z programu „Kreatywny Humanista”. Bądź kreatywny!

Skorzystaj z programu „Kreatywny Humanista”. Bądź kreatywny! (2010-04-14)

„Kreatywny Humanista” to Projekt edukacyjny wdrażany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie (09.2009 – 12.2011), którego głównym celem jest krzewienie przedsiębiorczości wśród swoich studentów i absolwentów z wykształceniem o profilu humanistycznym oraz osób spoza społeczności akademickiej.

Projekt skierowany do:

 • Pracowników naukowo-dydaktycznych WSP TWP w Warszawie oraz wszystkich wydziałów zamiejscowych;
 • Studentów WSP TWP w Warszawie wszystkich kierunków i roczników wskazanych przez dziekanów;
 • Osób spoza uczelni tzn. osób pracujących zawodowo w różnych sektorach, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych, niepełnosprawnych.

Głównym celem Projektu jest adekwatne przygotowanie studentów i absolwentów WSP TWP do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie jakości nauczania poprzez podwyższenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej (szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości);
 • wprowadzenie do programu studiów dodatkowego przedmiotu „Przedsiębiorczość”;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni dla osób spoza społeczności akademickiej (kursy kompetencji miękkich oraz szkolenia dające podstawy do założenia własnej firmy);
 • stworzenie przy w Akademickich Biurach Karier (ABK) punktów profesjonalnego doradztwa zawodowego zarówno dla studentów, jak też osób spoza WSP TWP.

Korzyści dla uczestników Projektu:

 • Szansa na samodoskonalenie i rozwój,
 • Możliwość uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach,
 • Nabycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości,
 • Możliwość skorzystania z usług profesjonalnych doradców zawodowych,
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • Przygotowanie do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • Wzmocnienie postawy przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów,
 • Nabycie umiejętności kreowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego,
 • Wsparcie w zakresie komunikacji interpersonalnej, superwizji i coachingu.
RAMOWY HARMONOGRAM PROJEKTU
Plakat
Kontakt
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
ul. Katowice 27
40-173 Katowice
tel. 32 351 37 44
e-mail: katowice@wsptwp.eu
www.wsptwp.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *