Projekt „Śląskie! – w stronę Słońca

Centrum Przedsiębiorczości S.A. zaprasza do udziału w projekcie 8.1.1 POKL „Śląskie! – w stronę Słońca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń opartych na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) do zastosowań w gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Zajęcia realizowane na terenie Częstochowy planuje się rozpocząć od 2 października 2013r. i zakończyć do końca listopada 2013r. Spotkania organizowane będą nie częściej niż raz w tygodniu dla poszczególnego uczestnika.

Szkolenie obejmuje łącznie 7 dni po 8 godzin dydaktycznych każdy.

Oferowane szkolenie jest całkowicie bezpłatne objęte pomocą publiczną skierowane do pracowników (umowa o pracę), właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii małej mocy w zakresie instalacji i eksploatacji tych urządzeń.

Jest to jedyne takie szkolenie realizowane w Częstochowie
w ramach w/w projektu.

Zakres:
I.Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii
1) Kolektory słoneczne
2) Pompy ciepła
3) Współpraca różnych systemów grzewczych
4) Systemy energetyczne – fotowolatika i turbiny wiatrowe

Zajęcia teoretyczne w postaci wykładów z prezentacjami multimedialnymi, pozwalające na swobodne omówienie tematu i wymianę doświadczeń.

II. Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii
5) Montaż kolektorów słonecznych
6) Montaż pomp ciepła
7) Montaż urządzeń fotowoltaicznych i turbin wiatrowych

Zajęcia w postaci warsztatów, pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi i montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii na udostępnionych makietach, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Szczegółowe informacje o projekcie:
Centrum Przedsiębiorczości S.A.
ul. Kopalniana 643-225 Wola / koło Pszczyny
tel. 32211 81 80 lub 32211 91 77 email:n.lukasek@cpsa.com.pl,k.rozmus@cpsa.com.pl

Informacje o projekcie oraz dokumenty www.cpsa.com.pl

W ramach szkoleń uczestnikom zapewnione są materiały szkoleniowe (na część teoretyczną i praktyczną) oraz catering. Po ich zakończeniu zostaną wydane stosowne Zaświadczenie oraz Certyfikaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *