Pomoc dla osób ze społeczności romskiej 

Pomoc dla osób ze społeczności romskiej (2011-01-19)

Dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie odbyło cykl szkoleń w ramach projektu „Romowie – przyszłość bez uprzedzeń” Poddziałanie 1.3.1 PO KL.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Integracja z Suwałk.

Specjaliści ds. współpracy ze środowiskiem romskim dostępni są w pokoju nr 10 pod nr tel. 032/3497-118 lub adresem e-mail projekty@pupchorzow.pl.

 „Romowie-przyszłość bez uprzedzeń”

Cel główny:

Wsparcie procesu adaptacji Romów w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności edukacyjnej i zawodowej.

Cele szczegółowe:

1. Popularyzacja wiedzy o Romach niezbędnej do łamania stereotypów, kształtowania pozytywnego zaplecza społecznego i wypracowywania skutecznych metod wsparcia

2. Rozwój indywidualnego potencjału przedstawicieli społeczności romskiej w zakresie rzecznictwa interesów swoich społeczności, zwiększenia aktywności i kreowania wizerunku Romów

3. Wzmocnienie kompetencji pracowników urzędów pracy i placówek oświatowych do skutecznego oddziaływania na społeczność romską w kierunku kształtowania większej aktywności edukacyjnej i zawodowej Romów.

4. Podniesienie poziomu relacji pomiędzy przedstawicielami społeczności romskiej oraz pracownikami urzędów pracy, ośrodków metodycznych i placówek oświatowych, niezbędnego do partnerskiego podejmowania inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym wzmacniających aktywność Romów w procesie edukacji i na rynku pracy.

5. Zwiększenie szans na podjęcie wspólnych działań poprzez wypracowanie koncepcji działań lokalnych i regionalnych aktywizujących społeczność romską w procesie edukacji i na rynku pracy.

Uczestnicy projektu:

 • przedstawiciele środowisk romskich
 • doradcy metodyczni z ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • pracownicy urzędów pracy.

Zaplanowane działania:

 • opracowanie i wydanie publikacji o Romach,
 • cykle szkoleń dla konsultantów romskich,
 • wydanie zeszytu metodycznego ze scenariuszami zajęć nt. społeczności romskiej,
 • szkolenia doradców metodycznych,
 • szkolenia pracowników urzędów pracy,
 • cykl szkoleń dla nauczycieli zorganizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy z projektodawcą,
 • warsztaty przekrojowe dla wszystkich uczestników projektu,
 • wydanie raportu z realizacji projektu,
 • promocja i informacja,
 • konferencja podsumowująca realizację projektu.

Więcej informacji o projekcie: www.integracja-suwalki.ngo.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *