BEZPŁATNE szkolenia HACCP

BEZPŁATNE szkolenia HACCP (2014-08-28)

Projekt skierowany do nowopowstałych firm z branży spożywczej, gastronomicznej,

Szanowni Państwo,
PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o .o. oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
zapraszają do udziału
w BEZPŁATNYCH szkoleniach i doradztwie w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego działających w wybranych sekcjach PKD ( Sekcja C – Dział 10 i 11, Sekcja G – dział 46 i 47, Sekcja I – Dział 56) oraz ich pracowników / właścicieli pracujących / zamieszkujących na obszarze województwa śląskiego.W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia:
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU HACCP
AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP
oraz WSPARCIE DORADCZE przy opracowaniu dokumentacji umożliwiającej wprowadzenie/utrzymanie systemu HACCP (dot. 10 spośród 50 zrekrutowanych firm).

NAJBLIŻSZE TERMINY:

– audytor wewnętrzny systemu HACCP: 28-29.08.2014r. oraz 01-02.09.2014r.

– pełnomocnik ds. systemu HACCP: 03-04.09.2014r. oraz 10-11.09.2014r.

NIE TE TERMINY – ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O INNE!

BIURO PROJEKTU
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

tel. (32) 781 48 53, 781 49 91

faks: (32) 351 11 86

www.haccp.katowice.pl
e-mail: biuro@haccp.katowice.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 

Opis szkolenia
Audytor wewnętrzny systemu HACCP (4-dniowe 2 x 2 dni)
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy o strukturze i wymaganiach systemu HACCP – o tym, czym system HACCP jest w praktyce i jaką rolę w jego skutecznym funkcjonowaniu odgrywają Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) oraz Dobre Praktyki Higieniczne (GHP). Nabycie podstawowych kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych systemu HACCP.
Program szkolenia:
Obejmuje następujące zagadnienia:
Obowiązujące przepisy prawne
Dobre Praktyki Produkcyjne – GMP, Dobre Praktyki Higieniczne – GHP
System HACCP – siedem etapów wdrażania
Korzyści dla firmy i otoczenia wynikające z wdrożenia systemu HACCP
Zasady audytowania, terminy i definicje
Zarządzania programem audytów, kompetencje i ocena audytorów, działania audytowe – przygotowanie audytu, prowadzenie audyu – zbierania i weryfikowania informacji – narzędzia pracy audytora
Działania audytowe – klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z audytu wewnętrznego, przygotowanie raportu; przeprowadzenie opcjonalnych działań poaudytowych;
Symulacje audytów wewnętrznych wraz z praktycznym opracowywaniem raportów
Korzyści dla firmy i otoczenia wynikające z przeprowadzania audytów wewnętrznych
Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin.
Adresaci:
Szkolenie to skierowane jest do osób: właścicieli i pracowników firm, którzy będą okresowo sprawdzać prawidłowość funkcjonowania systemu HACCP, czyli weryfikować czy sposób postępowania pracowników firmy związanych z produkcją w sposób bezpośredni (np. pracownicy produkcji) lub pośredni (np. pracownicy magazynu) w trakcie realizacji przez nich codziennych zadań, jest zgodny z ustalonymi zasadami wcześniej, w trakcie tworzenia systemu HACCP w firmie.
Korzyści dla firmy:
Uczestnicy szkolenia będą:
o znali strukturę i wymagania systemu HACCP
o posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przygotowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych w warunkach rzeczywistych.
o Posiadali kompetencje do uczestniczenia w doskonaleniu funkcjonowania systemu HACCP

Pełnomocnik ds. systemu HACCP (4-dniowe, 2 x 2 dni)
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy o strukturze i wymaganiach systemu HACCP – o tym, czym system HACCP jest w praktyce i jaką rolę w jego skutecznym funkcjonowaniu odgrywają Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) oraz Dobre Praktyki Higieniczne (GHP). Nabycie umiejętności do opracowania i stworzenia oraz nadzorowania funkcjonowania systemu HACCP przy współpracy z zespołem firmy.
Program szkolenia:
Obejmuje następujące zagadnienia:

Obowiązujące przepisy prawne
GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne, GHP – Dobre Praktyki Higieniczne
System HACCP (7 zasad) – symulacja wdrożenia systemu HACCP w hipotetycznej firmie z wykorzystaniem tzw. 12 kroków
Współzależności zachodzące między GMP / GHP i systemem HACCP
Kompetencje interpersonalne pełnomocnika do zarządzania zespołem
Rola i zadania pełnomocnika ds. systemu HACCP w firmie
Korzyści dla firmy i otoczenia wynikające z wdrożenia i wykorzystywania w firmie mechanizmów systemu HACCP
Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin.
Adresaci:
Szkolenie to skierowane jest do osób: właścicieli i pracowników firm, których zadaniem jest utworzenie i nadzorowanie skutecznego funkcjonowania systemu HACCP w firmie, w oparciu o wiedzę i przy współpracy pozostałego zespołu firmy.
Korzyści dla firmy:
Uczestnicy szkolenia będą:
o znali strukturę i wymagania systemu HACCP
o posiadali kompetencje do zbudowania i nadzorowania funkcjonowania systemu HACCP w firmie
o posiadali kompetencje do organizowania działań w firmie (korygujących, zapobiegawczych, doskonalących) mających na celu poprawę funkcjonowania systemu HACCP i kierowania zespołem ludzi.
Informacje organizacyjne o szkoleniach:
wymiar czasu szkolenia – 4 dni szkoleniowe (4 * 8 godzin) w systemie 2 spotkań, każde po 2 dni
szkolenia odbywają się w dni robocze w godzinach 9:00-17.00
w trakcie szkoleń zapewniamy uczestnikom bezpłatne materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe (nie dotyczy kosztów noclegu ani kosztów dojazdu na szkolenie)
kameralne grupy szkoleniowe – średnio 8 osób
metodologia zajęć: wykład, dyskusja, praca warsztatowa, ćwiczenia, egzamin pisemny/ustny
wysoki poziom szkoleń gwarantuje kadra trenerska posiadająca wieloletnie doświadczeniem we wdrażaniu systemu HACCP
zajęcia na terenie całego woj. śląskiego, lokalizacja uzależniona od miejsca pracy/zamieszkania uczestników

Regulamin projektu http://www.haccp.katowice.pl

Monika Kasperkiewicz

mkasperkiewicz@rig.katowice.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *