PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ

Na obszarze Górnego Śląska (makroregionu południowego) możemy wyodrębnić kilka kompleksów przemysłów: węglowy i energetyczny w aglomeracji katowickiej oraz energetyczny i cementowo-wapienniczy w rejonie Opola. Kompleksy przemysłu:

• hutniczego – z hutami: „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, „Zawiercie” w Zawierciu i …