KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

W makroregionie południowym, a zwłaszcza w aglomeracji katowickiej, o komunikacji decydowała do niedawna kolej żelazna, a dopiero w drugiej kolejności sieć dróg kołowych, a na końcu dróg wodnych. W latach dziewięćdziesiątych komunikacja samochodowa zmieniła te priorytety.

Katowice i Opole …